mindShift point

TWÓJ PUNKT ZWROTNY
BO ZAWSZE MASZ WYBÓR

COACHING ZMIANY, OSOBISTY, BIZNESOWY, RELACJI


Kształtowanie postaw, umiejętności interpersonalnych i psychologicznych, które pozwalają na rozwój indywidualny i zwiększenie efektywności w życiu osobistym i zawodowym. To główna myśl, która przyświeca mojej działalności.

W mojej pracy kieruję się potrzebami klienta. To one są punktem wyjścia do ustalenia celu i efektów, jakie klient chce osiągnąć w procesie coachingowym. Pracuję  z osobami pełnoletnimi w obszarze rozwoju osobistego oraz pomagam nakreślić kierunki rozwoju zawodowego , daję narzędzia do pokonywania sytuacji kryzysowych oraz pomagam wyjść z punktu „bez wyjścia”.